Štandard bytového domu


Základy

Založenie objektu je navrhnuté na železobetónových základových pásoch z betónu B 20. Pásy sú založené na únosnej zemine, ktorá sa nachádza 0,9m pod rastlým terénom.


Izolácie

a) Hydroizolácie

Nakoľko hladina podzemnej vody nebola narazená bude objekt chránený proti podzemnej vzlínajúcej vode. Je navrhnuté nasledovné zloženie hydroizolácie proti podzemnej vode : V časti prízemia: 2 x Np; 1x Na; 1x Hydrobit V 60 S 42 H (natavený), konštrukčná hydroizolácia bude na stavbe použitá lepenka A 500 SH.

b) Tepelné izolácie

Tepelné izolácie budú použité v obvodových stenách zateplovací systém – minerálna vlna hr. 180 mm, v podlahách tvrdený polystyrén, izolácia stropu nad podhľadom minerálna vlna hr. 300 mm

c) Zvukové izolácie použité medzi jednotlivými bytmi


Omietky

Vonkajšie a vnútorné steny obvodového plášťa budú omietnuté tenko vrstvovými omietkami na zateplovací systém.


Zvislé konštrukcie

Zvislé konštrukcie budú riešené ako murované z tehlových tvárnic. Nosnú konštrukciu objektu tvoria jestvujúce murované steny z plnej pálenej tehly. Nadstavbu bude tvoriť sústava murovaných stien z brúsených tehlových tvárnic lepených lepidlom a s vnútornými železobetónovými stĺpmi. Vnútorné deliace konštrukcie budú vytvorené zo sádrokartónu.


Stropné konštrukcie

Vlastný objekt je štvorpodlažný. Strop v jestvujúcej časti bude tvoriť spriahnutý monolitický železobetón s jestvujúcim dreveným trámovým stropom, uložený na jaestvujúcom muriva a nových železobetónových vencoch . Stropná konštrukcia v nadstavovanej časti bude monolitický železobetón. Nosná konštrukcia strechy bude drevená, uložená na ocelových rámoch a nosných murovaných stenách.


Preklady

Obvodové preklady budú riešené ako prefabrikované, prípadne monolitické železobetónové .


Výplne otvorov

Okná budú plastové zasklené izolačným trojsklom. Vnútorné dvere sú navrhované drevené plné biele. Vstupné dvere do jednotlivých bytov budú s požiarnou odolnosťou podľa projektu PO.


Podlahy

V objekte bytového domu budú riešené ako laminátové. Podlahy v sociálnych zariadeniach budú keramické, rovnako ako obklady stien. Jednotlivé zloženie podláh bude upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.


Maľby a nátery

Všetky vnútorné omietky, na ktorých nebude olejový náter alebo sokel budú natreté : 2xpačokovanie + 2x SUPERMAL biely, olejový náter od výšky 2000 mm Zámočnícke ako aj klampiarske výrobky budú natreté syntetickým náterovým systémom farby sivej.


Strecha

Strecha bude sedlová. Konštrukciu strešného plášťa bude tvoriť betonová krytina.


Klampiarske konštrukcie

Budú zhotovené z pozinkovaného plechu hr. 0,8 mm opatrené syntetickým náterom

Save
Vaše nastavenie cookies.
Na webe používame len súbory cookies potrebné na navigáciu po stránke a na prihlásenie oprávnených užívateľov. Pomocou tlačidla Odmietnuť, alebo Odmietnuť všetky viete ich uloženiu zabrániť, je však pravdepodobné že funkčnosť stránky v takom prípade bude limitovaná.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Strictly Necessary Cookie
Session Cookie, ktorá sa používa pre navigáciu a prihlásenie oprávnených užívateľov do stránky.
Session Cookie
Navigáciu a prihlásenie oprávnených užívateľov do stránky.
Súhlasím
Odmietnuť